HIBIYA PARK LAW OFFICES

2018.09.20

Haruka Matsuyama, Naomasa Nakagawa and Naofumi Ogawa “Risk Management for Medical Corporations, No. 1” for Kikan Kanji .

Haruka Matsuyama, Naomasa Nakagawa and Naofumi Ogawa authored an article entitled “Risk Management for Medical Corporations, No. 1” for Kikan Kanji (October 2018).

Author : Haruka Matsuyama, Naomasa Nakagawa, Naofumi.Ogawa
Publication : Kikan Kanji No.004 (October 2018)
Language : Japanese