HIBIYA PARK LAW OFFICES

2019.03.07

Haruka Matsuyama, Naomasa Nakagawa and Naofumi Ogawa “Risk Management for Medical Corporations, No. 3” for Kikan Kanji .

Haruka Matsuyama, Naomasa Nakagawa and Naofumi Ogawa authored an article entitled “Risk Management for Medical Corporations, No. 3” for Kikan Kanji (April 2019).

Author : Haruka Matsuyama, Naomasa Nakagawa, Naofumi.Ogawa
Publication : Kikan Kanji No.006 (April 2019)
Language : Japanese