HIBIYA PARK LAW OFFICES

2019.06.20

Haruka Matsuyama, Naomasa Nakagawa and Naofumi Ogawa “Risk Management for Medical Corporations, No. 4” for Kikan Kanji .

Haruka Matsuyama, Naomasa Nakagawa and Naofumi Ogawa authored an article entitled “Risk Management for Medical Corporations, No. 4” for Kikan Kanji (July 2019).

Author : Haruka Matsuyama, Naomasa Nakagawa, Naofumi.Ogawa
Publication : Kikan Kanji No.007 (July 2019)
Language : Japanese